Folkeoplysende foreninger

Folkeoplysende foreninger har mulighed for at låne kommunale lokaler til egne arrangementer. Her kan du læse om, hvordan du booker, samt se gebyr

Booking af lokaler

Folkeoplysende foreninger skal booke lokaler via bookingsystemet "Interbook". Har du spørgsmål vedrørende booking, er du altid velkommen til at kontakte administrationen.

Gebyr

I Helsingør Kommune er idræts- og fritidsaktiviteter som udgangspunkt gratis for folkeoplysende foreninger, når der ses bort fra opkrævning af et mindre gebyr for benyttelse af lokaler i såvel kommunale som selvejende institutioner.

Gebyrindtægterne indgår i puljen for lokaletilskud, der som udgangspunkt yder økonomisk støtte til foreningers brug af egne eller lejede lokaler.

Praktiske oplysninger

Opkrævning for sidste sæsons benyttelse af faciliteter udsendes hvert år i september måned af Helsingør Kommunes Idrætsanlæg.

Opkrævningen baseres på foreningernes anvendelse af faciliteter ifølge kommunens bookingsystem og årlige banefordelingsplan. Der opkræves ikke gebyr for stævner og turneringer under et anerkendt forbund.

Faciliteter kan afmeldes senest syv dage før brug. Det gælder både hele dage og enkelte timer.

Der opkræves ikke gebyr for rettidige afmeldte dage/tider.